Νέα & ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ Χρηματιστηρίου Αθηνών συνεδρίασε σήμερα 03/12/2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό του Ταμείου.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 εγκρίθηκε το Καταστατικό του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ Ν.Π.Ι.Δ." και διακριτικό τίτλο "Τ.Ε.Α. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ." (με την απόφαση Υπ' Αριθμ. Δ16/Φ.51020/οικ.34355/1183)