Πλεονεκτήματα και οφέλη συμμετοχής

Πλεονεκτήματα και οφέλη συμμετοχής

Τα μέλη του ΤΕΑ έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα και οφέλη από τη συμμετοχή τους στο ΤΕΑ:

  • Ενδυνάμωση Συνταξιοδοτικού Εισοδήματος
  • Ενδυνάμωση Συνταξιοδοτικής Κουλτούρας
  • Εργοδοτικές Εισφορές της τάξης του 2%.
  • Οι εισφορές γίνονται αυτόματα μέσω μισθοδοσίας.
  • Οι παροχές του ΤΕΑ δεν φορολογούνται.